Пана

Паната изработваме от материлите мура и липа.