Маски

Маските се правят от различни дървета. Те са уникални и се правят според формата на дървото